Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Genomsnittligt resultat

Vad är genomsnittligt resultat?

En spelares genomsnittliga resultat representeras av två värden: det ena i IMP och det andra i procent. De värdena visar spelarens nivå.

Till exempel: 58.4%/+1.2 IMP.
Det betyder att spelaren i genomsnitt får 58.4% i partävlingar och +1.2 IMP per giv i lagtävlingar.

Var hittar jag andra spelares genomsnittliga resultat eller mitt?

Det genomsnittliga resultatet hittas i din profil och i varje spelares profil (klicka på en spelares användarnamn var som helst i appen för att se profilen).

Hur räknas det genomsnittliga resultatet ut?

En spelares genomsnittliga resultat räknas ut från de givar som han eller hon har spelat i följande tävlingar: träningsgivar, dagstävlingar, serietävlingar, utmaningar, privata tävlingar, lagtävlingar och förbundstävlingar.

För att bestämma en spelares genomsnittliga resultat, räknar vi ut dennes handicap med hjälp av dessa formler:

Partävlingsberäkning
Handicap på en giv = 50 – (Bruttoresultat i % * (100 – 2*GHT) / 100)

IMP-beräkning
Handicap på en giv = -(Bruttoresult i IMP * 7) * ((100 – 2*GHT) / 100)

Genomsnittligt Handicap i Tävlingen (GHT) är genomsnittet av handicapet för alla spelare som deltar i tävlingen och har spelat minst en giv.

En spelares genomsnittliga resultat är därför genomsnittet av hans handicap på varje giv (utav hans senaste 5000 result).

Påverkas mitt genomsnittliga resultat ifall jag drar mig ur?

Uträkningen av ditt genomsnittliga resultat påverkas inte om du drar dig ur på en giv innan slutbudet har bestämts. Det betyder att om du drar dig ur när budgivningen är över, kommer den given att tas med i beräkningen.

Mitt genomsnittliga resultat ändras inte. Är det normalt?

Det genomsnittliga resultatet uppdateras inte förrän en tävling slutar.
Vi påminner dig om att serietävlingar stängs vid slutet av varje period, d.v.s. den 1:e-15:e samt den 16:e-siste i varje månad.

Dessutom, innan du har spelat 200 givar, anser vi inte att ditt genomsnittlga resultat är representativt, så dina värden ligger kvar på 50%/0 IMP.